Dobro došli !
Alfi Kabiljo
 
 
 
Dobro došli na službenu web stranicu hrvatskog skladatelja, dirigenta, aranžera i producenta
Alfija Kabilja!
 
Na ovim stranicama pronaći ćete sve informacije o dugogodišnjem radu i djelu Alfija Kabilja;
od glazbeno-scenskih djela (mjuzikla, baleta), instrumentalne glazbe (zabavne i komorne), preko zabavne glazbe (zabavne melodije, šansone i melodije na stranim jezicima), glazbe za djecu
 (dječji mjuzikli, dječje pjesme i priče za djecu)
 pa sve do primijenjene glazbe (filmska glazba scenska glazba, glazba za televizijsku produkciju)
  
 
 
 
 
 
   "Najviše sam zapravo naučio u praksi. I stalno učim!"
 

All rights reserved ©  www.alfi-kabiljo.com © Alfi Kabiljo - Izrada : David Danijel Dezsö