Djela
 
 
 

  Zabavna glazba   

 
 
 

 Zabavne melodije

 
 

 Šansone

 
 

 Melodije na stranim jezicima

 

  Glazbeno-scenska djela  

 
 
 

 Mjuzikli

 
 

 Opere

 
 

 Baleti

 

 Instrumentalna glazba   

 
 
 

 Orkestralna glazba

 
 

 Komorna glazba

 
 

 Instrumentalna zabavna glazba

 

  Glazba za djecu   

 
 
 

 Dječji mjuzikli

 
 

 Dječje pjesme

 
 

 Priče za djecu

 

  Primijenjena   

 
 
 

 Filmska glazba (domaća)

 
 

 Filmska glazba (inozemna)

 
 

 Scenska glazba (kazališne i radio drame)

 
 

 Glazba za televizijsku produkciju

 
 

 Filmska glazba - primijenjena

 

  Aranžmani   

 Obrade

 
 

Popis sastavili : Mirta Špoljarić (2005.) - nadopuna i dorada : David Danijel Dezsö (2011.-2015.)

All rights reserved ©  www.alfi-kabiljo.com © Alfi Kabiljp - Izrada : David Danijel Dezsö