Biografija

HRVATSKI    ENGLISH   DEUTSCH
 
 
ŽIVOTOPIS
 
1935. — 22. prosinca rođen je u Zagrebu;
1942. — počinje učiti glazbu u privatnoj glazbenoj školi Rudolfa Matza;
1946.-1950. — pohađa Glazbenu školu Blagoje Bersa i đak je prof. Margite Matz;
1950.—1955. — nastavlja glazbeno školovanje u Glazbenoj školi Vatroslav Lisinski, također kod prof. Margite Matz;
1951. — osniva svoj prvi orkestar s kojim nastupa na plesovima u zagrebačkim školama;
1954. — maturira u II. muškoj gimnaziji i upisuje Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
1956. — pjevač Marko Novosel izvodi njegovu pjesmu Kraj logorske vatre u svom mjesečnom programu u zagrebačkom
Varieteu;
1960. — prva festivalska pjesma "Zekini jadi" (Festival Jugoslavenske Radio—difuzije);
1961. — nagrada žirija na festivalu Zagreb 61 za pjesmu Pisano u noći, te nagrada za najpopularniju pjesmu za Cvrčak i mrav;
1963. — diplomira arhitekturu;
1963. — služi vojni rok u Čapljini gdje vodi vojnički zbor, te u Mostaru gdje vodi jazz orkestar i komorni orkestar kazališta;
1965. — pjesma Parkovi u izvedbi Tereze Kesovije osvaja prvu nagradu na večeri šansona na festivalu Zagreb 65;
1965. — odlazi u Pariz gdje djeluje kao dirigent i
aranžer diskografskih izdanja, aranžer edicije Salabert te show programa
(u dvoranama Olvmpia i Bobino; sa Zizi Jeanmaire) i kao skladatelj popularnih melodija;
1968. — pobjeđuje na Međunarodnom festivalu
zabavne glazbe
Malta 68 sa pjesmom Parkovi koju je izvela Tatjana Gross;
1969. — s piscem Milanom Grgićem piše musical
Velika trka, koji izvodi Zagrebačko gradsko kazalište Komedija;
1969. — pobjeđuje na Međunarodnom festivalu
zabavne glazbe
Malta 69 sa pjesmom Balalajke koju je pjevala Radojka Šverko;
1970. — I. nagrada za pjesmu
Svijet je velik na
festivalu
Zagreb 70 u izvedbi Vice Vukova;
1970. — na najvećem Internacionalnom festivalu
zabavne glazbe u
Rio de Janeiru pjesma Svijet je moj
u izvedbi Radojke Šverko dobiva I. nagradu,
ali ministar kulture je iz političkih razloga preinačuje u drugu;
1970. — pjesma
Neka cijeli svijet s Vice Vukovom
dobiva II. nagradu na velikom festivalu
Yamaha 71;
1971. — s Milanom Grgićem piše musical
Jalta, Jalta;
1971. — prva glazba za film Lordana Zafranovića
Ave Maria;
1976. — s Milanom Grgićem piše mjuzikle
Dlakav život i Ivan od leptira;
1978. — I nagrada na Mediteranskom festivalu u Tel Avivu
s pjesmom Give me a Good—by Kiss u izvedbi Kiće Slabinca;
1979. — balet Kentaur XII praizvodi se u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu;
1981. — s Vančom Kljakovićem i Milanom Grgićem ostvaruje musical
Crveni otok
prema djelu Mihaila Bulgakova;
1981.—1983. — potpredsjednik je Hrvatskoga društva skladatelja;
1985. — počinje umjetničku suradnju u SAD; prva glazba za američki film
Gym Kata
redatelja Roberta Clousea; MGM ga poziva u Hollywood;
1986. — u Londonu sa National Philharmonic Orchestra snima glazbu za
film Gunbus redatelja Zorana Perišića (u SAD-u pod naslovom Sky Bandits).
Diskografsko izdanje Varese Sarabande. Nominacija za glazbu (music score)
Američke i Britanske filmske akademije;
1986. — musical
Vjenčani list prema djelu Ephraima Kishona, s tekstovima Ivana Kušana;
1986. — Vjesnikova Nagrada
Josip Štolcer Slavenski;
1988. — I. nagrada na Internacionalnom festivalu
Curacao
za pjesmu Sleep well my Love u izvedbi Radojke Šverko;
1989. — s Milanom Grgićem ostvaruje musical
Car Franjo Josip u Zagrebu;
1990. — glazba za američki film
Scissors (u Europi pod naslovom
Final Instinct) redatelja Franka de Fielitte sa Sharon Stone u naslovnoj ulozi;
1994. — s Milanom Grgićem stvara musical
Kralj je gol;
1992.—1994. — predsjednik je Hrvatskoga društva skladatelja;
1998. — sa Dragom Britvićem piše musical
Tko pjeva zlo ne misli;
1998. — Nagrada
Milivoj Koerbler Hrvatskog društva skladatelja;
2003. — U povodu 25. godišnjice najjače diskografske kuće za filmsku glazbu
Varese Sarabande špica filma Sky bandits na kompilaciji najbolje filmske glazbe;
2004. — Diskografska nagrada
Porin za životno djelo;
2004. — Nagrada
Status za životno djelo;
2005. — 22. prosinca autorski koncert u Preporodnoj dvorani Narodnog doma u Zagrebu.
2008. - Nagrada Boris Papandopulo za "Koncert flautu i simfonijski orkestar"
2008. - Narudžba HRT-a za EBU "250 godišnjica smrti G. F. Händela, Simfonijski hommage "Voda i vatra za G. F. Händela
2009. - Praizvedba opere "Casanova u Istri" u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci
2010. - Nagrada "Zlatna Arena" za glazbu "Neka ostane među nama"
2011. - Porin za filmsku glazbu "Lea i Daria"
2013. - "Liburnijski trio za flautu, violončelo i klavir" u izvedbi Tria Osor u sklopu Osorskih glazbenih večeri
2014. - "Balogijada" - ciklus pjesmaa za bas-bariton i klavir u izvedbi G. Suriana i F. Faka u sklopu Osorskih glazbenih večeri
 
Alfi Kabiljo (Zagreb, 1935.) skladatelj, dirigent, aranžer, pianist, tekstopisac, libretist i producent. Pohađao je privatnu glazbenu školu hrvatskog skladatelja i pedagoga Rudolfa Matza, završio je Glazbenu školu "Vatroslava Lisinskog" u Zagrebu. Kompoziciju je usavršavao u Parizu. Diplomirani je arhitekt. Skladatelj je međunarodne reputacije vrlo široka raspona stvaralaštva – piše glazbu za kazalište, film, TV, zabavne melodije, šansone, orkestralna, komorna i solistička djela. Svoje diskografske i filmske projekte snimao je u Barceloni, Beču, Londonu (Pinewood, Twickenham), Los Angelesu (Hollywood), Ljubljani, Madridu, Parizu, Tokyju, a najviše u Zagrebu. Napisao je glazbu za 80 igranih filmova i preko 100 TV epizoda. Autor je brojnih popularnih pjesama i šansona, koje s u snimljene širom svijeta, te sudionik i pobjednik mnogih festivala popularne glazbe u domovini i inozemstvu (Zagreb, Split, Opatija, Krapina, Rio de Janeiro, Tokyo, Los Angeles, Tel Aviv, Malta, Seoul, Palma de Mallorca, Kairo, Alexandria, Atena, Caracas, Mexico City, Curaçao, itd.). Njegovi mjuzikli su najizvođeniji mjuzikli u Hrvatskoj ( Jalta Jalta cca 1000 izvedbi) i zato ga je tisak prozvao “Kralj hrvatskog mjuzikla”. Komična opera "Casanova u Istri" praizvedena 2. 10. 2009. u operi Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci polučila je veliki uspjeh.
Najpoznatija djela :
Mjuzikli :
Velika trka, Jalta Jalta, Dlakav život, Ivan od leptira, Car Franjo Josip u Zagrebu, Kralj je gol (dobitnik Porina) za koje je libreta napisao Milan Grgić, Crveni otok (Bulgakov-Kljaković-Grgić), Vjenčani list (Kishon­-Kušan), Tko pjeva zlo ne misli (Britvić), Krapci (Kaštelan), Madame Hamlet (Kabiljo-Maras).
TV mjuzikli :
Dramolet po Ciribiliu, Porodično stablo (Grgić).
Dječji mjuzikli :
Hvali more, drž' se kraja (Bjažić), Bijela pustolovina (Simonelli), Andersenove priče (Hitrec).
Glazba za filmove :
Scissors (sa Sharon Stone), Sky Bandits, Fear, Gymkata, The Girl, Kužiš stari moj, Seljačka buna, Deps, Novinar, Gospođica, Pad Italije, Okupacija u 26 slika, Osuđeni, Nedaj se Floki, Lea i Darija (dobitnik Porina), itd.
Glazba za tv serije :
Nikola Tesla, Mačak pod šljemom, Prizori iz obiteljskog života, itd.
Baleti :
Kentaur XII (dobitnik Porina), Pandorina kutija.
Opera :
Casanova u Istri, komična opera.
Solistička i komorna glazba :
Silvery za flautu - Pastorala za alt flautu - Rumbiolo za pikolo, Larghetto i Allegro za flautu i klavir, Putujuća flauta - Suita br. 1 za flautu i klavir, Tri klauneske za flautu i tubu, Gitarina Dalmatina - Suita za gitaru, Začarani glasovir (album), Sonatina za klavir, Suita za klavir iz opere "Casanova u Istri", Party - Suita za dva klavira, Rabelais tripartitus - Tri pjesme za bas-bariton i klavir, Intervalski oglasnik za tuba-euphonium kvartet, Guslač na ulici - Suita za violinu solo, Liburnijski trio za flautu, violončelo i klavir, Kasno jutro za korno i klavir, Dvije Chagalleske za violinu i klavir, Tri Sefardeske za violinu i klavir, Parkovi za četiri flaute, Parkovi za deset flauta, Anunnaki - Suita za 10 flauta, itd.             
Orkestralna glazba :
Concerto in Re per tuba e archi, Koncert za flautu i simfonijski orkestar, Voda i vatra za G F Haendela - simfonijski hommage, Suita br. 1 i br. 2 iz baleta "Kentaur XII", Suita iz opere "Casanova u Istri", Simfonijska suita iz filma "Sky Bandits", Simfonijska suita iz filma "Scissors", Simfonijska suita iz filma "Gymkata", Simfonijska suita iz mojih hrvatskih filmova i TV serija, Simfonijska suita "Nikola Tesla".
Zabavne melodije :
Tvoja zemlja, Nek idu lađe, Svijet je velik, Svemu dođe kraj, Prije ili kasnije, Želim malo nježnosti i ljubavi, Poljubi me za sretan put, Dan koji se pamti, Ti odluči, Majko nemoj plakati, itd.
Šansone :
Parkovi, Stari akvarel, Kužiš stari moj, Na trgu ispod sata, C’est la vie, itd.
Za gudači ansambl transkribirao je Slike s izložbe M. P. Musorgskog (izdavač Doblinger-Beč) i klavirski album Mlado lišće B. Kunca.
Na nekoliko zimskih Olimpijada, najpoznatiji svjetski klizači klizali su na njegovu glazbu.
Dobitnik je mnogih priznanja ("lvan pl. Zajc", "Josip Slavenski", dviju pulskih Arena, Povelje grada Zagreba, "Milivoj Koerbler", "Porin" za životno djelo, "Status", "Kairos", "Boris Papandopulo" itd.). Bio je predsjednik Hrvatskog društva skladatelja i član je međunarodne organizacije FIDOF.
 
   ______________________________________________________________________
 
Alfi Kabiljo (Zagreb, 1935), composer, conductor, arranger, piano player, lyrics and libretto writer and producer.  He attended the private music school of Croatian composer and music educationalist Rudolf Matz, and then graduated from the Vatroslav Lisinski Music School in Zagreb.  He did further studies in composition in Paris.  He is a graduate architect.  Possessed of an international reputation, he is a composer with a very wide range – he writes music for the theatre, film, and television, pop and chansons, as well as orchestral, chamber and solo works.  He has recorded film and discographic projects in Barcelona, Vienna, London (Pinewood and Twickenham), Los Angeles (Hollywood), Ljubljana, Madrid, Paris, Tokyo and most of all in Zagreb.  He has written the music for about 80 feature films and over a hundred television episodes.  He has written numerous popular songs and chansons, which have been recorded worldwide, and has taken part in and won prizes at numerous popular music festivals, at home and abroad (including Zagreb, Split, Opatija and Krapina; Rio de Janeiro, Tokyo, Los Angeles, Tel Aviv, Malta, Seoul, Palma de Mallorca, Cairo, Alexandria, Athens, Caracas, Mexico City, Curaçao etc.).  His musicals are the most-performed in Croatia (Yalta Yalta has been performed about a thousand times) and for this reason the press has dubbed him “The King of the Croatian musical”. His comic opera "Casanova in Istria" first performed on 2. 10. 2009 by the Rijeka opera haus was a great success.
Best known works
Musicals :
The Big Race, Jalta Jalta, Shaggy Life, The Butterfly Boy, Emperor Franz Joseph in Zagreb, The King Is Naked (Porin winner), librettos by Milan Grgić, The Red Island (Bulgakov-Kljaković-Grgić), The Marryage License (Kishon­-Kušan), Who Sings Makes No Harm (Britvić), Krapci (Kaštelan), Madame Hamlet (Kabiljo-Maras).
TV Musicals :
Dramoletto After Ciribili, The Family Tree (Grgić).
Musicals for children :
Praise the Sea, But Stick to the Shore (Bjažić), The White Adventure (Simonelli), Tales of Anderson (Hitrec).
Film Music :
Scissors (with Sharon Stone), Sky Bandits, Fear, Gymkata, The Girl, Get It Man, The Peasant Uprising, Deps, The Journalist, Miss, The Fall of Italy, The Occupation in 26 Scenes, Convicted, Don’t give In, Floki, Lea and Daria (Porin winner), and others.
Music  for TV series :
Nikola Tesla, Cat Under The Helm, Scenes From Family Life and others.
Ballets :
Kentaur XII (Porin winner), Pandora’s Box.
Opera :
Casanova in Istria, comic opera
Solo and chamber music :
Silvery for flute - Pastorale for alto flute - Rumbiolo for piccolo, Larghetto and Allegro for flute and piano, Travelling Flute - Suite No. 1 for flute and piano, Three Clownesques for flute and tuba, Gitarina Dalmatina - Suite for guitar, Enchanted Piano (album), Sonatina for Piano, Suite for Piano from the opera "Casanova in Istria", Party - Suite for Two Pianos, Rabelais Tripartus - Three songs for bass-ba­ri­tone and piano, Intervals Notice-Board for Tuba-Euphonium Quartete, Fiddler On The Street - Suite for Solo Violin, Liburnien Trio for flute, violoncello and piano, Late morning for French Horn and Piano, Two Chagallesques for Violin and Piano, Three Sephardesques for Violin and Piano, The Parks for Flute Quartet, The Parks for 10 Flutes, Anunnaki - Suite for 10 Flutes, etc.
Orchestral music :
Concerto in Re for Tuba and String orchestra, Concerto for flute and Symphonic orchestra, Water and Fire for G F Haendel - symphonic homage, Suite No. 1 and No. 2 from ballet "Kentaur XII", Suite from the opera "Casanova in Istria",
Symphonic suite from the movie "Sky Bandits", Symphonic suite from movie "Scissors", Symphonic suite from movie "Gymkata", Symphonic suite from my Croatian movies and TV series, Symphonic suite "Nikola Tesla".
Pop melodies :
Your Land, Let the Ships Go, The World is Big, There’s an End to Everything, Sooner or Later, I Want a Little Tenderness and Love, Kiss Me Good Journey, A Day to Remember, You Decide, Don’t Weep, Mother and so on.
Chansons :
Parks, Old Watercolour, Get It Old Chap, On the Square in front of the Clock, C’est la vie and others.
He transcribed Mussorgsky’s Pictures from an Exhibition for string ensemble (published by Doblinger, Vienna) and the piano album Young Leaves (Mlado lišće) of B. Kunc.
At a number of winter Olympics, some of the best-known world skaters have performed to his music.
He has won numerous prizes and awards (the Ivan Zajc Prize, the Josip Slavenski, two Pula Arenas, a City of Zagreb Charter, a Milivoj Koerbler Prize, a Lifetime Achievement Porin, a Status, the Kairos, a Boris Papandopulo so on). He is a  past president of the Croatian Composers’ Association and is a member of the international organisation FIDOF.
 
     _____________________________________________________________________________________
 
Alfi Kabiljo (Zagreb,1935), Komponist, Dirigent, Arrangeur, Pianist, Text und Libretto Autor und Produzent, besuchte die private Musik­schule des kroatischen Komponisten und Pädagogen Rudolf Matz, beendete die Musikschule “Vatroslav Lisinski” in Zagreb. In Paris bildete er sich in der Komposition weiter. Er ist diplomierter Architekt. Als Komponist hat er internationale Reputation in verschiedenen Bereichen des Musikschaffens - er schreibt für Theater, Film und Fernsehen, Unterhaltungsmusik, Chansons, Orchesterwerke, Kammermusik und Musik für Soloinstrumente. Seine diskographischen und Filmprojekte realisierte er in Barcelona, Wien, London (Pinewood, Twickenham), Los Angeles (Hollywood), Ljubljana, Madrid, Paris, Tokyo, die meisten jedoch in Zagreb. Er schrieb Musik für 80 Spielfilme und über 100 Fernsehsendungen. Er ist Autor zahlreicher populärer Lieder und Chansons, die in der ganzen Welt aufgenommen wurden, und Teilnehmer und Preisträger vieler Festivals populärer Musik in der Heimat und im Ausland (Zagreb, Split, Opatija, Krapina, Rio de Janeiro, Tokyo, Los Angeles, Tel Aviv, Malta, Seoul, Palma de Mallorca, Kairo, Alexandria, Athen, Caracas, Mexico City, Curaçao usw.). Seine Musicals sind die am häufigsten aufgeführten Musicals in Kroatien ( Jalta Jalta etwa 1000 Aufführungen). Deshalb nannte ihn die Presse “König des kroatischen Mu­sicals”). Mit komische opera  "Casanova in Istrien" er hat ein grosses Erfolg eracheit.
Die bekanntesten Werke
Musicals:
Der große Lauf, Jalta Jalta, Haariges Leben, Ivan vom Schmetterling, Kaiser Franz Joseph in Zagreb, Der König ist nackt (erhielt den Preis Porin), dessen Libretto Milan Grgić geschrieben hatte, Die Rote Insel (Bulgakov-Kljaković-Grgić), Heiratsurkunde (Kishon-Kušan), Wer singt, denkt nichts Böses (Britvić), Krapci (Kaštelan), Madame Hamlet (Kabiljo­-Maras).
Fernsehmusicals :
Dramolett nach Ciribili, Familienstammbaum (Grgić)
Kindermusicals :
Lobe das Meer, bleib am Ufer (Bjažić), Weißes Abenteuer (Simonelli), Andersens Märchen (Hitrec)
Filmmusik :
Scissors (mit Sharon Stone), Sky Bandits, Fear, Gymkata, The Girl, Kapierst du's, altes Haus, Bauernaufstand, Deps, Journalist, Fräulein, Der Fall Italiens, Okkupation in 26 Bildern, Die Verurteilten, Halte dich, Floki, Lea i Darija (mit Porin ausgezeichnet),  usw.
Musik für Fernsehserien :
Nikola Tesla, Der Kater unter dem Helm, Szenen aus dem Familienleben usw.
Ballette :
Kentaur XII (erhielt den Preis Porin), Die Büchse der Pandora.
Opera
Casanova in Istrien, komische opera. 
Solistische und kammer Musik :
Silvery für Flöte - Pastorale für Altflöte - Rumbiolo für Pikkoloflöte, Larghetto und Allegro für Flöte und Klavier, Reisende Flöte - Suite Nr. 1 fur Flöte und Klavier, Drei Clownesken für Flöte und Tuba, Gitarina Dalmatina - Suite für Gitarre,
Verzaubertes Klavier (Zyklus), Sonatine für Klavier, Suite für Klavier aus der Oper "Casanova in Istrien", Party - Suite für zwei Klaviere, Rabelais tripartitus - Drei Lieder für Baß-Bariton und Klavier, Intervall-Reihe für Tuba-Euphonium-Quartett, Ein Violinist auf der Strasse - Suite für Violine solo, Liburnisches Trio für Flöte, Violoncello und Klavier, Am späten Vormittag für Horn und Klavier, Zwei Chagallesken für Violin und Klavier, Drei Sephardesken für Violine und Klavier, Die Parks für vier Flöten, Die Parks für zehn Flöten, Anunnaki - Suite für 10 Flöten, usw.
Orchestral Musik :
Konzert in Re für Tuba und Streichorchester, Konzert für Flöte und Sinfonieorchester, Feuer und Wasser fuer G F Haendel - symphonisches hommage, Suite Nr. 1 und Nr. 2 aus den ballet "Kentaur XII", Suite aus der Oper "Casanova in Istrien", Symphonisches Suite aus Film "Sky Bandits", Symphonisches Suite aus Film "Scissors", Symphonisches Suite aus Film "Gymkata", Symphonisches Suite aus meine Kroatische Filme, Symphonisches Suite "Nikola Tesla".
Unterhaltungsmelodien :
Dein Land, Lass' die Schiffe gehen, Die Welt ist groß, Alles hat ein Ende, Früher oder später, Ich wünsche etwas Zärtlichkeit und Liebe, Küss' mich für die glückliche Reise, Der Tag, der in der Erinnerung bleibt, Entscheide du, Mutter, weine nicht usw.
Chansons :
Parks, Das alte Aquarell, Kapierst du 's altes Man, Auf dem Platz unter der Uhr, C'est la vie, usw.
Für Streichorchester transkribierte er Bilder einer Ausstellung von M. P. Mussorgskij (Verlag Doblinger, Wien) und den Klavierzyklus Frühe Blätter von B. Kunc.
Auf einigen Winterolympiaden liefen die bekanntesten Eiskunstläufer der Welt auf seine Musik ihre Kür.
Er erhielt viele Anerkennungen (“Ivan pl. Zajc”, “Josip Slavenski”, zweimal die Arena von Pola, Urkunde der Stadt Zagreb, “Milivoj Körbler”, “Porin” für das Lebenswerk, “Status” u.a.). Er war Präsident des Kroatischen Komponistenvereins und Mitglied der internationalen Organisation FIDOF.   

 

All rights reserved ©  www.alfi-kabiljo.com © Alfi Kabiljp - Izrada : David Danijel Dezsö