Komorna glazba
 
 
 
1983. - SILVERY - za flautu solo
           Praizvedba : 1985. - Snimljeno za Radio Zagreb - Snježana Martinjak
 
1983. - LARGHETTO I ALLEGRO - za flautu i klavir
           Praizvedba : 2005. - Petra Marković; flauta i Mirna Nochta; klavir
 
1983. - VALSE ROMANTIQUE - za gitaru
           Praizvedba : 2005. - Viktor Vidović; gitara
 
1983. - NOVELETTA - za gitaru
           Praizvedba : 2005. - Viktor Vidović; gitara
 
1983. - CAPRICCIO - za gitaru
           Praizvedba : 2005. - Viktor Vidović; gitara
 
1983. - ZABORAVLJENA MELODIJA - za gitaru
           Praizvedba : 2005. - Viktor Vidović; gitara
           Viktor Vidović - Aquarius records "Asturias" 2005. CD 106-05
 
         
 
1984. - PASTORALA - za alt flautu
           Praizvedba : 1986. - Snimljeno za Radio Zagreb
 
1984. - KONCERT ZA FLAUTU I KOMORNI ORKESTAR
           Orkestracija nedovršena
 
2004. - ZAČARANI KLAVIR - klavirski album za mlade
           Stavci : Šelina pjesma - Mali disko - Pijani valcer - Jedem mango, slušam stari tango - Ples vještičje
           metle - Tužni klaun - Kotač - Plavi blues - Zviždući kišobran - Broj 13 - Začarani klavir - Etida za
           rastanak
           Praizvedba : 2005. - Katarina Krpan; glasovir
        
2005. - TRI KLAUNESKE - za falutu i tubu
           Stavci : Klauneska br. 1 - Klauneska br. 2 - Klauneska br. 3
           Praizvedba : 2005. - Renata Penezić; flauta i Krunoslav Babić; tuba
           In the garden of the clown - Catus 2006. CD 989 052 0566 2
 
          
 
2005. - RUMBIOLO - za piccolo
           Praizvedba : 2005. - Petra Valentić; picolo flauta
 
2005. - PUTUJUĆA FLAUTA - suita br. 1 za flautu i klavir
           Stavci : Jerzualem - Buenos Aires - Beč - Šangaj - Pariz - Prelepi Zagreb moj - Moskva
           Praizvedba : 2005. - Raša Vizek; flauta i Morna Nohta; klavir
 
2005. - CHAGALESQUE - za violončelo i klavir
           Neizvedeno
 
2005. - KROATESKA - za violinu solo
           Neizvedeno
 
2005. - RABELAIS TRIPARTIUS - tri pjesme za bas bariton i klavir
           Tekst : Mate Maras prema Francoisu Rabelaisu
           Pjesme : Natpis na Telemskim vratima - Kako čovjek može biti lud - U gostima kod gospara Gastera
           Praizvedba : 2005. - Giorgio Surian; bas bariton i Katarina Krpan; klavir
 
2014. - KASNO JUTRO - za rog i klavir
 
2014. - SUITA ZA IDU I ALEXANDA - za solo gitaru
 
2014. - ANNUNAKI - suita za 10 flauta
           Izvedeno u Španjolskoj u izvedbi Zagrebačkog Ansambla Flauta
 
2014. - KAZALIŠNA SUITA - za klavir četveroručno
           Izvedeno u Madridu u izvedbi klavirskog dua D&B
 
PRIJATELJSKI TRIO za rog, trombon i klavir
Izvedeno u  Quebecu
 
LARGHETTO I ALLEGRO ZA FLAUTU I KLAVIR
 
GITARA DALMATINA - SUITA ZA GITARU
    
SONATA ZA KLAVIR
 
SUITA ZA KLAVIR IZ OPERE "CASANOVA U ISTRI"
 
PARTY - SUITA ZA DVA KLAVIRA
 
INTERVALSKI OGLASNIKA ZA TUBA-EUPHONIUM KVARTET
 
GUSLAČ NA ULICI - SUITA ZA VIOLINU SOLO
 
LIBURNIJKI TRIO ZA FLAUTU, VIOLONČELO I KLAVIR
 
DVIJE CHAGALLESKE - ZA VIOLINU I KLAVIR
 
TRI SEFARDESKE - ZA VIOLINU I KLAVIR
 
PARKOVI ZA ČETIRI FLAUTE
 
PARKOVI ZA DESET FLAUTA
 

All rights reserved ©  www.alfi-kabiljo.com © Alfi Kabiljp - Izrada : David Danijel Dezsö