Balet Kentaur XII
Praizvedba : 19.11.1979.
 
Glazba : Alfi Kabiljo
Scenarij : Veljko Barbieri
Autor koreografije : Miljenko Vikić
 
BALET KENTAUR XII (kratak sadržaj)
Osvojivši Kentaur XII, porobljivači dovode stanovnike okupirane planete u komandnu stanicu. Po pravilima galaktičke imperije diktator Ugasla, vojni zapovjednik Tor i nadglednik straže Kanala među porobljenim narodom odabiru vođu koji će vladati u njihovo ime. Arona odvode do laserskog regulatora svijesti koji će u Kentaurijančev mozak usaditi zakone transcendentalne vlasti. Nakon završetka, Hron se budi. Njegovo tijelo i um, sada su samo predodžba koju apsolutna vlast ima o samoj sebi. Pa ipak, negdje u najzabitnijim djelićima svijesti Hron zadržava sjećanje o vlastitom biću. Unutrašnji konflikt što ga osvajači ne zamjećuju, razrješava se pojavljivanjem Erine. Aronove družice. Emocije oživljavaju saznanje o pripadnosti vlastitom narodu. Slobodarske težnje sukobljavaju se s centralističkim principom vlasti personificiranom u zavojevačima. Umjesto da posluži agresoru, Aron sada upućen u najvitalnije značajke osvajačkog poretka, koristi se njima kako bi oslobodio zavičajnu planetu. U početku krišom, a kasnije sve otvorenije Aron, Erina i Rohan pripremaju pobunu. Konačno izbija otvoreni sukob. U borbi koja je prožeta isprepletanjem strasti glavnih aktera, ginu i porobljeni i porobljivači. Kada se ipak učini da će osvajači prevladati, a sustav vlastodržaca pokoriti Kentaur XII, narod predvođen Aronom izvodi završni protunapad i pobjeđuje osvajače. U konačnom okršaju pogibaju vođe agresora Agasta i Tor, ali Rohan te Aronova Erina, Kentaurijančev zalog slobodi. Dok se sve utišava, na poprištu ostaju preživjeli oslobodioci kao i nekoliko osvajačkih vojnika koji su se priklonili borcima za slobodu. Dok gledaju u tamu i tijela poginulih, nebo se osipa svjetlucanjem udaljenih zvijezda. Vratili su se upravo kamo su željeli, u izvorište borbe protiv neumitnog.
 

                           Miljenko VIKIĆ  Irena PASARIĆ  Almira OSMANOVIĆ Alfi KABILJO
U baletu KENTAUR XII susrećemo novog Kabilja. ozbiljnog i inventivnog skladatelja nadahnute glazbe koja uvjerljivim suvremenim glazbenim jezikom progovara o patnjama porobljenog naroda i o neugasivoj svjetlosti slobode [iz programske knjižice prigodom premijere baleta u HNK].
Premijera baleta održana je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 19.11.1979. godine. Scenarij je napisao Veljko Barbieri. autor koreografije bio je poznati hrvatski plesač i koreograf Miljenko Vikić, scenografiju je sačinio kipar i slikar Svan Vujičič, dok je autorica kostimografije bila Ika Škomrlj. Kao nositelji uloga istakli su se naši vodeći baletni umjetnici, među kojima su Irena Pasarić, Almira Osmanović, Slavica Prebeg, Marin Turcu, Štefan Furijan, Juraj Mofčan i mnogi drugi.

 

"Treba odmah naglasiti da je Kabiljo napisao vrlo dobru baletnu muziku, punu atmosfere, pjevnu, ritmički raznoliku, zvukovno bogatu i dopadljivu, jednom riječju muziku koja razvija koreografsku maštu." [Maja Bezjak - Vjesnik]

"Premijerna publika nagradila je djelo burnim aplauzima."
[Marjeta Šrof - Delo]

"Praizvedba svakog domaćeg baleta unaprijed izaziva znatiželju i nadu da će se i iz izuzetno skromnog opsega domaćeg umjetničkog stvaralaštva ove vrste u nas ipak pojaviti djelo vrijedno pažnje. Tako je i ovaj put prvo izvođenje baleta 'Kentaur XII' rado dočekano.'
[Milica Zajcev - Borba]

"Po 'bisu' u HNK, publika je izabrala ono prvo - balet 'Kentaur XII'."
[Branko Magdić -Večernji list]

"Ono što se po raznim studijima prodavalo kao moderan balet, ušlo je i u nacionalnu kazališnu kuću. oživjelo i ostalo. Utjecaj svjetskih gama-zraka na plesačke nevene postajao je sve snažniji i doveo do prvog sasvim samostalnog, a po svemu domaćeg i zanimljivog ostvarenja - 'KentauraXII."
[Vladimir Stojsavljević - Polet]

 

 1. Uvod, Tor i straža / Infroduction, Tor and thje guards
 2. Agasta
 3. Naredba Agaste, ulazak putnika, Tor i straža / Agasta's order, passengers' entrance, Tor and tbe 
    guards
 4. Hibernacija, ples Agaste i djevojaka / Hibernalion, Dance of Agasta and the girls
 5. Kontrola Kanale, buđenje / Kanala's control, awakening
 6. Pas de deux [Aron i Erina]
 7. Buđenje posade, dolazak Agaste  / Awakening of tbe crew, Agasta's appearance
 8. Pobuna naroda  / People's mutiny
 9. Tor i straža, bitka  / Tor and the guards, tbe battle
10. Pas de cinque
11. Agasta, bitka, smrt Tora  / Agasta, tbe battls, Tor's death
12. Finale
Snimljeno u listopadu 1979. na pozornici HNK u Zagrebu / Recorded in October 1979 at the Croatian
National Ibeatre
Izvodi orkestar Opere HNK u Zagrebu / Performed by tbe orchestra of the Croatian National Theatre
Dirigent /Conductor: ALFI KABILJO
Tonmajstor / Sound engineer: PEKO KANDRARDŽIEV - MLINAC
Miksano u studiju Janka Mlinarića - Trulog / Mixed in the studio of Janko Mlinarić - Truli
Digitalni remastering / Digital remastering: "Ton Eichinger", Beč / Vienna [listopad / October 1995]
Glazbeni producent / Musical producer: ALFI KABILJO
Izdavač / Published by: HDS-MBZ
Za izdavača /For the publisher: Ivo Josipović

HRVATSKO DRUŠTVO SKIADATELJA
 CROATIAN COMPOSERS SOCIETY
Berislavićeva 9, ZAGREB.CROATIA
Tel./Fax: [01] 423-463, 422-850
Fonoizdanje : CD Croatia Recrds - HDS - HRT, 1996. CD-D-K-5081845
 

All rights reserved ©  www.alfi-kabiljo.com © Alfi Kabiljp - Izrada : David Danijel Dezsö